Sponsoroi lasta Guatemalassa tai Albaniassa tänään!

Katse taaksepäin ja eteenpäin: kutsu sponsoreille

On ollut siunaus seurata ohjelmiemme tasaista kasvua…